Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika

Europska unija

“Zajedno do fondova EU”

2. rujna 2022.

Projekt „LAMPSI – Podrška lokalnoj zajednici“ Održana druga radionica “VOLI VOLONTIRATI”

Prva edukacija u sklopu aktivnosti „Menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini – „VOLI VOLONTIRATI“ organizirana je 12. svibnja 2022. godine, a koju je održala Violeta Vonić u prostorijama Centra za mlade Libero.

Cilj ove edukacije bio je približiti članovima Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika termine kao što su volonter, krizne situacije, krizno volontiranje te upoznavanje s pravim  vrijednostima volontera u takvim situacijama. Sama svrha edukacije je naučiti članove kako organizirati i upravljati volonterima, te koja su pravila ponašanja i djelovanja volontera u kriznim situacijama. Također jedan od ciljeva je i stvaranje umreženog i koordiniranog tima u sustavu članova udruga prijavitelja i partnera.

01.09.2022. Održali smo i drugu radionicu “VOLI VOLONTIRATI” koju je također održala Violeta Vonić u 19 sati u prostorijama Centra za mlade Libero. Na radionici su mogli prisustvovati uz članove Udruge i svi zainteresirani građani.

Back to top