Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika

Europska unija

“Zajedno do fondova EU”

22. ožujka 2022.

ODRŽANE RADIONICE “INFORM Me” KROZ PROJEKT “LAMPSI”

Aktivnost projekta koja je održana 9. i 11. ožujka 2022. je aktivnost Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija – “INFORM Me”. Radionice je održao Marko Štor.

Radionica je bila namijenjena zaposlenicima, volonterima i predstavnicima udruga prijavitelja i partnera s ciljem postizanja ishoda poboljšanja primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija, s posebnim naglaskom na aplikacije Zoom, Google Teams i slične koje su se popularizirale u vrijeme pandemije, a čije korištenje uvelike omogućava brži i efikasniji rad u vrijeme pandemije i situacijama u kojima nije moguće provesti aktivnosti uživo. Također još jedan cilj ove aktivnosti je bio osuvremeniti znanja i pružiti nova zaposlenicima i predstavnicima udruga kako bi svoje poslovanje u kriznim situacijama mogli brzo i efikasno prilagoditi situaciji te biti spremni poslovanje održavati i odvijati i online alatima. Također je obavljena aktivnost opremanja udruge.

Back to top